20190303

Daniel Škrobák
3.3.2019   
Povzbuzení k praktické lásce
» Mt 7:12 Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci «