20191117

Listopad

jk2021x
Jiří Kostelník
17.11.2019   
Tři roky s Ježíšem (03) – Pojď a následuj mě (Jan 1:43-51, Matouš 9:9-13)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «