20191208

jk2021x
Jiří Kostelník
8.12.2019   
Tři roky s Ježíšem (04) – Všechno opustili a šli za ním (Matouš 4:18-22, Lukáš 5:1-11)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «