20200301

jk2021x
Jiří Kostelník
1.3.2020   série: Tři roky s Ježíšem
Tři roky s Ježíšem (07) – Kvůli tomu byl poslán (Marek 1:29-45)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků «