Kázání 2007

 
Láska Kristova nás váže (Jiří Kostelník, 30.12.2007)

Duchovní soustředění na téma „služba z Boží milosti a síly“

1. Život v Božím odpočinutí (Jiří Kostelník)

 
2. Pomazání (Václav Šindler)

 
3. Tady jsem Pane (Jiří Kostelník)

 
Kříž je láska, která nedbá na sebe (Jiří Kostelník, 18.11.2007)

 
Mistrův učedník (Jiří Kostelník, 4.11.2007)

 
V Duchu a pravdě (Václav Šindler, 28.10.2007)

 
Učte se žít spravedlivý život (Jiří Kostelník, 7.10.2007)

 
Běh křesťanského života (Libor Palička, 30.9.2007)

 
Dál ke zralosti (Jiří Kostelník, 8.7.2007)

 
Realita pekla (Jiří Kostelník, 3.6.2007)

 
Co zmůže obyčejný člověk jako ty (Jiří Kostelník, 13.5.2007)

 
Utrpení pro Krista (br. „Šimon“ z O.S. Pomoc pronásledované církvi, 29.4.2007)

 
Boj o víru (Jiří Kostelník, 15.4.2007)

 
Vzkříšení (Jiří Kostelník, 8.4.2007)

 
Jak slyšet Boží hlas (Jaromír Bílý, 1.4.2007)

Duchovní soustředění na téma „Osoba a dary Ducha svatého“

1. Osoba Ducha svatého v našem životě (Jiří Kostelník)

 
2. Vedeni Duchem svatým (Jiří Kostelník)

 
3. Bůh k nám mluví (Jiří Kostelník)

 
Svoboda v Kristu (Václav Šindler, 18.3.2007)

 
Podobenství setí a úrody (Jiří Kostelník, 25.2.2007)

 
Život v Kristu – výklad listu Koloským (Jiří Kostelník, 4.2.2007)

 
Milujeme Ježíše? (Václav Šindler, 28.1.2007)

 
Tajemství evangelia – výklad listu Koloským (Jiří Kostelník, 21.1.2007)