Kázání 2008

 
Vánoční poselství (Václav Šindler, 25.12.2008)

Duchovní soustředění na téma „hřích“

1. Co je to hřích (Jiří Kostelník, 5.12.2008)

 
2. Boj s hříchem (Václav Šindler, 6.12.2008)

 
3. Pravé pokání (Jiří Kostelník, 7.12.2008)

 
Světlem těla je oko (Mt 6:22-23) (Jiří Kostelník, 23.11.2008)

 
Církev – nevěsta Kristova (Václav Šindler, 9.11.2008)

 
Důležitý základ pro pokoj a lásku v církvi (Jiří Kostelník, 2.11.2008)

Duchovní soustředění s hostem Rudolfem Bubikem

1. O manželství (Rudolf Bubik, 24.10.2008)

 
2. Vstupujete do šlépějí svých otců (Rudolf Bubik, 25.10.2008)

 
Čas je blízko (Václav Šindler, 12.10.2008)

 
Otevřený dům (Jiří Kostelník, 5.10.2008)

 
Neukládejte si poklady na zemi (Tim Warren, 21.9.2008)

 
Vymítání démonů (Jiří Kostelník, 31.8.2008)

 
Kdo nepřijme Boží království jako dítě … (Jiří Kostelník, 24.8.2008)

 
Svatost jako odělení od světa (Jiří Kostelník, 20.7.2008)

 
O odpouštění (Josef Žárský, 6.7.2008)

 
Varujte se kvasu saduceů a farizeů (Jiří Kostelník, 15.6.2008)

 
O Petrovi (Václav Šindler, 1.6.2008)

 
Iz 58 – Pravý půst (Jiří Kostelník, 18.5.2008)

 
Bůh přebývá v bratrské lásce věřících (Jiří Kostelník, 4.5.2008)

 
Příčiny duchovní ochablosti (Libor Palička, 13.4.2008)

 
Boj 3 – boj o druhou generaci (Jiří Kostelník, 6.4.2008)

 
Boj 2 – prohry v bojích o Boží zaslíbení (Jiří Kostelník, 30.3.2008)

 
Velikonoční poselství (Václav Šindler, 23.3.2008)

 
Boj 1 – boj o Boží zaslíbení (Jiří Kostelník, 16.3.2008)

 
Bůh za mne zápas dokončí (Josef Žárský, 17.2.2008)

 
Až budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě (Jiří Kostelník, 10.2.2008)

 
Ne mocí ani silou, nýbrž mým Duchem … (Martin Moldán, 3.2.2008)

 
Čekání na zaslíbení (Jiří Kostelník, 27.1.2008)

 
Příběh krále Šalomouna (Jiří Kostelník, 6.1.2008)