Kázání 2009

Prosinec 2009 – duchovní soustředění „U pramene živé vody“

(5) U pramene živé vody (Jiří Kostelník, 13.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

(4) Křest v Duchu svatém prakticky (Václav Šindler, 12.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

(3) Oheň v chrámě Ducha svatého (Jiří Kostelník, 12.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

(2) Vylití Ducha svatého na všeliké tělo (Jiří Kostelník, 12.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

(1) Duch svatý (Václav Šindler, 11.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Prosinec 2009

Skrytý poklad (Jiří Kostelník, 6.12.2009)
» Výklad podobenství: „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“ (Matouš 13:44)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Listopad 2009

Moudrost 7 (Jiří Kostelník, 29.11.2009)
» Poslední pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Moudrost 6 (Jiří Kostelník, 22.11.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Píšu vám děti … (1J 2:12-14)
(Václav Šindler, 15.11.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Poskvrna (Jiří Kostelník, 8.11.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Moudrost 5 (Jiří Kostelník, 1.11.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Říjen 2009

To nejdůležitější – víra (Martin Moldán, 25.10.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Moudrost 4 (Jiří Kostelník, 11.10.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Bůh který je blízko (Václav Šindler, 4.10.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Září 2009

Moudrost 3 (Jiří Kostelník, 27.9.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

„Hospodin – Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.“ (Václav Šindler, 20.9.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Moudrost 2 (Jiří Kostelník, 13.9.2009)
» Druhá kapitola biblické knihy Přísloví.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Srpen 2009

Moudrost 1 (Jiří Kostelník, 30.8.2009)
» První kapitola biblické knihy Přísloví.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským – závěrečné čtení (Jiří Kostelník, 23.8.2009)
» Závěr série kázání z listu Efezským.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O hříchu a svatosti(Josef Žárský, 9.8.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 22 (Jiří Kostelník, 2.8.2009)
» O přímluvné modlitbě.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červenec 2009

List Efezským 21 (Jiří Kostelník, 26.7.2009)
» „Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste mohli odolat v den zlý, všechno vykonat a zůstat stát.“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 20 (Jiří Kostelník, 19.7.2009)
» „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu … Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 19 (Jiří Kostelník, 12.7.2009)
» „Cti otce svého i matku svou.“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 18 (Jiří Kostelník, 5.7.2009)
» Tajemství krásného manželství.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červen 2009

List Efezským 17 (Jiří Kostelník, 28.6.2009)
» „I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.“
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Duchovní růst (Václav Šindler, 21.6.2009)
» Boží výchova, vítězství nad Zlým a známost Božího slova.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 16 (Jiří Kostelník, 14.6.2009)
» Krása Kristova učení, o svatosti v řeči, slovo k ženám, nečistí nemají podíl na Božím království, prázdná slova.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 15 (Jiří Kostelník, 7.6.2009)
» Hněváte-li se, nehřešte.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Květen 2009

List Efezským 14 (Jiří Kostelník, 31.5.2009)
» Odložte starý život, oblečte nový, zanechte lži a mluvte pravdy každý se svým bližním.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 13 (Jiří Kostelník, 24.5.2009)
» Škola Kristova – škola života, opustit to staré, nahradit to novým.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Tichost (Václav Šindler, 17.5.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 12 (Jiří Kostelník, 10.5.2009)
» Boží slovo – „genetický kód“ nového života, duchovní růst, budování těla Kristova.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 11 (Jiří Kostelník, 3.5.2009)
» Duchovní dary, rozdílnost věřících, církev jako tělo.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Duben 2009

Věrnost (Václav Šindler, 26.4.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 10 (Jiří Kostelník, 19.4.2009)
» Vždy skromní, tiší, trpěliví, usilujte zachovat jednotu Ducha.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Kámen je odvalen (Jiří Kostelník, 12.4.2009)
» Velikonoční poselství.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 9 (Jiří Kostelník, 5.4.2009)
» Posílení a upevnění vnitřního člověka.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Březen 2009

Poslušnost (Václav Šindler, 29.3.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 8 (Jiří Kostelník, 22.3.2009)
» Kristova plnost, naše účast na Kristu, jsme součástí vyšších věcí, svobodný přístup k Bohu.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 7 (Jiří Kostelník, 15.3.2009)
» Pavel, apoštol pohanů.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 6 (Jiří Kostelník, 8.3.2009)
» Kristův kříž, On dvojí spojil v jedno.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 5 (Jiří Kostelník, 1.3.2009)
» Milostí jste spaseni skrze víru.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Únor 2009

List Efezským 4 (Jiří Kostelník, 22.2.2009)
» Moc Kristova vzkříšení.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Lid náležející Bohu (Václav Šindler, 15.2.2009)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 3 (Jiří Kostelník, 1.2.2009)
» Modlitba, pověst církve, duch moudrosti a zjevení.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Leden 2009

List Efezským 2 (Jiří Kostelník, 19.2.2009)
» Vyvolení, předurčení, pečeť Ducha svatého.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

List Efezským 1 (Jiří Kostelník, 4.1.2009)
» Milost vám a pokoj.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Rolovat nahoru