Kázání 2009

Duchovní soustředění „U pramene živé vody“

(5) U pramene živé vody (Jiří Kostelník, 13.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“

 
(4) Křest v Duchu svatém prakticky (Václav Šindler, 12.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“

 
(3) Oheň v chrámě Ducha svatého (Jiří Kostelník, 12.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“

 
(2) Vylití Ducha svatého na všeliké tělo (Jiří Kostelník, 12.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“

 
(1) Duch svatý (Václav Šindler, 11.12.2009)
» Z víkendového duchovního soustředění „U pramene živé vody“

 
Skrytý poklad (Jiří Kostelník, 6.12.2009)
» Výklad podobenství: „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“ (Matouš 13:44)

 
Moudrost 7 (Jiří Kostelník, 29.11.2009)
» Poslední pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.

 
Moudrost 6 (Jiří Kostelník, 22.11.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.

 
Píšu vám děti … (1J 2:12-14) (Václav Šindler, 15.11.2009)

 
Poskvrna (Jiří Kostelník, 8.11.2009)

 
Moudrost 5 (Jiří Kostelník, 1.11.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.

 
To nejdůležitější – víra (Martin Moldán, 25.10.2009)

 
Moudrost 4 (Jiří Kostelník, 11.10.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.

 
Bůh který je blízko (Václav Šindler, 4.10.2009)

 
Moudrost 3 (Jiří Kostelník, 27.9.2009)
» Pokračování výkladu biblické knihy Přísloví.

 
„Hospodin – Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný.“ (Václav Šindler, 20.9.2009)

 
Moudrost 2 (Jiří Kostelník, 13.9.2009)
» Druhá kapitola biblické knihy Přísloví.

 
Moudrost 1 (Jiří Kostelník, 30.8.2009)
» První kapitola biblické knihy Přísloví.

 
List Efezským – závěrečné čtení (Jiří Kostelník, 23.8.2009)
» Závěr série kázání z listu Efezským.

 
O hříchu a svatosti(Josef Žárský, 9.8.2009)

 
List Efezským 22 (Jiří Kostelník, 2.8.2009)
» O přímluvné modlitbě.

 
List Efezským 21 (Jiří Kostelník, 26.7.2009)
» „Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste mohli odolat v den zlý, všechno vykonat a zůstat stát.“

 
List Efezským 20 (Jiří Kostelník, 19.7.2009)
» „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu … Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.“

 
List Efezským 19 (Jiří Kostelník, 12.7.2009)
» „Cti otce svého i matku svou.“

 
List Efezským 18 (Jiří Kostelník, 5.7.2009)
» Tajemství krásného manželství.

 
List Efezským 17 (Jiří Kostelník, 28.6.2009)
» „I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.“

 
Duchovní růst (Václav Šindler, 21.6.2009)
» Boží výchova, vítězství nad Zlým a známost Božího slova.

 
List Efezským 16 (Jiří Kostelník, 14.6.2009)
» Krása Kristova učení, o svatosti v řeči, slovo k ženám, nečistí nemají podíl na Božím království, prázdná slova.

 
List Efezským 15 (Jiří Kostelník, 7.6.2009)
» Hněváte-li se, nehřešte.

 
List Efezským 14 (Jiří Kostelník, 31.5.2009)
» Odložte starý život, oblečte nový, zanechte lži a mluvte pravdy každý se svým bližním.

 
List Efezským 13 (Jiří Kostelník, 24.5.2009)
» Škola Kristova – škola života, opustit to staré, nahradit to novým.

 
Tichost (Václav Šindler, 17.5.2009)

 
List Efezským 12 (Jiří Kostelník, 10.5.2009)
» Boží slovo – „genetický kód“ nového života, duchovní růst, budování těla Kristova.

 
List Efezským 11 (Jiří Kostelník, 3.5.2009)
» Duchovní dary, rozdílnost věřících, církev jako tělo.

 
Věrnost (Václav Šindler, 26.4.2009)

 
List Efezským 10 (Jiří Kostelník, 19.4.2009)
» Vždy skromní, tiší, trpěliví, usilujte zachovat jednotu Ducha.

 
Kámen je odvalen (Jiří Kostelník, 12.4.2009)
» Velikonoční poselství.

 
List Efezským 9 (Jiří Kostelník, 5.4.2009)
» Posílení a upevnění vnitřního člověka.

 
Poslušnost (Václav Šindler, 29.3.2009)

 
List Efezským 8 (Jiří Kostelník, 22.3.2009)
» Kristova plnost, naše účast na Kristu, jsme součástí vyšších věcí, svobodný přístup k Bohu.

 
List Efezským 7 (Jiří Kostelník, 15.3.2009)
» Pavel, apoštol pohanů.

 
List Efezským 6 (Jiří Kostelník, 8.3.2009)
» Kristův kříž, On dvojí spojil v jedno.

 
List Efezským 5 (Jiří Kostelník, 1.3.2009)
» Milostí jste spaseni skrze víru.

 
List Efezským 4 (Jiří Kostelník, 22.2.2009)
» Moc Kristova vzkříšení.

 
Lid náležející Bohu (Václav Šindler, 15.2.2009)

 
List Efezským 3 (Jiří Kostelník, 1.2.2009)
» Modlitba, pověst církve, duch moudrosti a zjevení.

 
List Efezským 2 (Jiří Kostelník, 19.2.2009)
» Vyvolení, předurčení, pečeť Ducha svatého.

 
List Efezským 1 (Jiří Kostelník, 4.1.2009)
» Milost vám a pokoj.