Kázání 2010

Prosinec 2010

… ten život byl světlem lidí … (Jiří Kostelník, 26.12.2010)
» Z krásného úvodu Janova evangelia.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 10. (Jiří Kostelník, 5.12.2010)
» Král Jóšafat. Slovo o posvěcení. Nestaň se opovrženíhodným kvůli malým pozemským věcem.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Listopad 2010

Poučení z příběhu Bileáma (Václav Šindler, 28.11.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 9. (Jiří Kostelník, 14.11.2010)
» Selhání krále Ásy.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 8. (Jiří Kostelník, 7.11.2010)
» Věrnost krále Ásy.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Říjen 2010

Co je pokání (Jiří Kostelník, 31.10.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 7. (Jiří Kostelník, 24.10.2010)
» Věrnost krále Ásy.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Láska přikryje množství hříchů (Jiří Kostelník, 17.10.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Světlo světa (Václav Šindler, 10.10.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 6. (Jiří Kostelník, 3.10.2010)
» Selhání krále Abijáše.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Září 2010

Úzká cesta (Václav Šindler, 26.9.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 5. (Jiří Kostelník, 12.9.2010)
» Víra a selhání krále Rechabeáma (2)
.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 4. (Jiří Kostelník, 5.9.2010)
» Selhání krále Rechabeáma (1)
.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Srpen 2010

Z vnějších nádvoří k trůnu milosti (Václav Šindler, 29.8.2010)
» Přístup k Bohu je díky Kristově kříži zbaven všech překážek. Lze směle přistupovat až k trůnu milosti, žít v úzkém vztahu s Bohem. Nezůstávej stát opodál.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 3. (Jiří Kostelník, 22.8.2010)
» Věrnost krále Šalomouna.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 2. (Jiří Kostelník, 15.8.2010)
» Selhání krále Šalomouna.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Cesty věrnosti a selhání 1. (Jiří Kostelník, 8.8.2010)
» Selhání krále Davida.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O duchovních projevech na shromážděních (Jiří Kostelník, 1.8.2010)
» Kázání z 12.-14. kapitoly 1. listu Korintským.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červenec 2010

Odplácej zlo dobrem (Jiří Kostelník, 25.7.2010)
» Nenech křivdu, aby tě přinutila jednat zle. Hlídej si svoji vlastní cestu. Neexistuje situace, ve které bys nemohl jednat zbožně.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Boží dobrota (Bohuslav Wojnar ze sboru KC Český Těšín, 18.7.2010)
» Hospodin je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Hospodin je ke všem dobrý, má slitování s každým svým dílem. Hospodine, všechna tvá díla ti budou vzdávat chválu; tví věrní ti budou dobrořečit… (Žalm 145:7-10)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Bůh vyvolil to co není, aby to co jest obrátil v nic (1K 1:28)
(Jiří Kostelník, 4.7.2010)
» Bůh nepotřebuje lidské schopnosti, moudrost ani bohatství. Boží volba obrací vše naruby. Boží království není z tohoto světa.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červen 2010

Kdo je dobrý člověk? (Jiří Kostelník, 27.6.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Je to jednoduché (Václav Šindler, 13.6.2010)
» Být spasen je jednoduché, jen se pokořit …
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Květen 2010

1Tm 4:15 Starej se o to, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný(Jiří Kostelník, 30.5.2010)
» Život křesťana není srnulý. Víra nepůsobí strnulost, ale patrný pokrok – znatelné změny …
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Vyvol si víru jako David (Libor Palička, 16.5.2010)
» Človeku se nabízí více možností, jak řešit situaci. Kdo se rozhodne věřit živému Bohu celým svým srdcem, nikdy se nezklame.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Rozhodni se věřit Bohu (Jiří Kostelník, 2.5.2010)
» Bůh odpovídá na modlitby těch, kdo mu věří.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Duben 2010

Odpočinutí v Kristu (Jiří Kostelník, 25.4.2010)
» Potkávají nás různá trápení, Ježíš však říká: „Pojďte ke mně, dám odpočinutí vašim duším“. Jak do tohoto odpočinutí vstoupit?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Pravá bohoslužba (Jiří Kostelník, 18.4.2010)
» V čem spočívá služba Bohu?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Odstraňte veškerou povrchnost (Jiří Kostelník, 11.4.2010)
» Pravá zbožnost, působená Duchem svatým, je neustále v konfliktu s povrchním náboženstvím, které pokrytecky zastírá duchovní smrt.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky (Jiří Kostelník, 3.4.2010)
» Jak ohromná je Boží milost! Jak nádherná jistota spasení!
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Březen 2010

Jak obstát (Libor Palička, 21.3.2010)
» Život křesťana je zápas, pokušení přicházejí. Jak můžeme obstát?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Příchod Páně (Jiří Kostelník, 14.3.2010)
» Součástí dobré zprávy evangelia je to, že se Pán Ježíš Kristus vrátí pro svoji církev. Těšíme se na jeho návrat?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Píšu vám mládenci … (1J 2:12-14)
(Václav Šindler, 7.3.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Únor 2010

Církev ve světě (nikoliv svět v církvi)
(Jiří Kostelník, 21.2.2010)
» Kázání o šíření evangelia ve světě
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Závažnost evangelia (Jiří Kostelník, 14.2.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Široká a úzká cesta (Tim Warren, 7.2.2010)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Leden 2010

Kázání o penězích, sborech a služebnících evangelia(Jiří Kostelník, 24.1.2010)
» Kázání u příležitosti rozhodnutí našeho sboru zříci se státních dotací na platy duchovních)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Běžíme k cíli (Jiří Kostelník, 3.1.2010)
» Život křesťana je zvláštní běh
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Rolovat nahoru