Kázání 2010

 
… ten život byl světlem lidí … (Jiří Kostelník, 26.12.2010)
» Z krásného úvodu Janova evangelia.

 
Cesty věrnosti a selhání 10. (Jiří Kostelník, 5.12.2010)
» Král Jóšafat. Slovo o posvěcení. Nestaň se opovrženíhodným kvůli malým pozemským věcem.

 
Poučení z příběhu Bileáma (Václav Šindler, 28.11.2010)

 
Cesty věrnosti a selhání 9. (Jiří Kostelník, 14.11.2010)
» Selhání krále Ásy.

 
Cesty věrnosti a selhání 8. (Jiří Kostelník, 7.11.2010)
» Věrnost krále Ásy.

 
Co je pokání (Jiří Kostelník, 31.10.2010)

 
Cesty věrnosti a selhání 7. (Jiří Kostelník, 24.10.2010)
» Věrnost krále Ásy.

 
Láska přikryje množství hříchů (Jiří Kostelník, 17.10.2010)

 
Světlo světa (Václav Šindler, 10.10.2010)

 
Cesty věrnosti a selhání 6. (Jiří Kostelník, 3.10.2010)
» Selhání krále Abijáše.

 
Úzká cesta (Václav Šindler, 26.9.2010)

 
Cesty věrnosti a selhání 5. (Jiří Kostelník, 12.9.2010)
» Víra a selhání krále Rechabeáma (2)

 
Cesty věrnosti a selhání 4. (Jiří Kostelník, 5.9.2010)
» Selhání krále Rechabeáma (1)

 
Z vnějších nádvoří k trůnu milosti (Václav Šindler, 29.8.2010)
» Přístup k Bohu je díky Kristově kříži zbaven všech překážek. Lze směle přistupovat až k trůnu milosti, žít v úzkém vztahu s Bohem. Nezůstávej stát opodál.

 
Cesty věrnosti a selhání 3. (Jiří Kostelník, 22.8.2010)
» Věrnost krále Šalomouna.

 
Cesty věrnosti a selhání 2. (Jiří Kostelník, 15.8.2010)
» Selhání krále Šalomouna.

 
Cesty věrnosti a selhání 1. (Jiří Kostelník, 8.8.2010)
» Selhání krále Davida.

 
O duchovních projevech na shromážděních (Jiří Kostelník, 1.8.2010)
» Kázání z 12.-14. kapitoly 1. listu Korintským.

 
Odplácej zlo dobrem (Jiří Kostelník, 25.7.2010)
» Nenech křivdu, aby tě přinutila jednat zle. Hlídej si svoji vlastní cestu. Neexistuje situace, ve které bys nemohl jednat zbožně.

 
Boží dobrota (Bohuslav Wojnar ze sboru KC Český Těšín, 18.7.2010)
» Hospodin je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Hospodin je ke všem dobrý, má slitování s každým svým dílem. Hospodine, všechna tvá díla ti budou vzdávat chválu; tví věrní ti budou dobrořečit… (Žalm 145:7-10)

 
Bůh vyvolil to co není, aby to co jest obrátil v nic (1K 1:28) (Jiří Kostelník, 4.7.2010)
» Bůh nepotřebuje lidské schopnosti, moudrost ani bohatství. Boží volba obrací vše naruby. Boží království není z tohoto světa.

 
Kdo je dobrý člověk? (Jiří Kostelník, 27.6.2010)

 
Je to jednoduché (Václav Šindler, 13.6.2010)
» Být spasen je jednoduché, jen se pokořit …

 
1Tm 4:15 Starej se o to, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný(Jiří Kostelník, 30.5.2010)
» Život křesťana není srnulý. Víra nepůsobí strnulost, ale patrný pokrok – znatelné změny …

 
Vyvol si víru jako David (Libor Palička, 16.5.2010)
» Človeku se nabízí více možností, jak řešit situaci. Kdo se rozhodne věřit živému Bohu celým svým srdcem, nikdy se nezklame.

 
Rozhodni se věřit Bohu (Jiří Kostelník, 2.5.2010)
» Bůh odpovídá na modlitby těch, kdo mu věří.

 
Odpočinutí v Kristu (Jiří Kostelník, 25.4.2010)
» Potkávají nás různá trápení, Ježíš však říká: „Pojďte ke mně, dám odpočinutí vašim duším“. Jak do tohoto odpočinutí vstoupit?

 
Pravá bohoslužba (Jiří Kostelník, 18.4.2010)
» V čem spočívá služba Bohu?

 
Odstraňte veškerou povrchnost (Jiří Kostelník, 11.4.2010)
» Pravá zbožnost, působená Duchem svatým, je neustále v konfliktu s povrchním náboženstvím, které pokrytecky zastírá duchovní smrt.

 
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky (Jiří Kostelník, 3.4.2010)
» Jak ohromná je Boží milost! Jak nádherná jistota spasení!

 
Jak obstát (Libor Palička, 21.3.2010)
» Život křesťana je zápas, pokušení přicházejí. Jak můžeme obstát?

 
Příchod Páně (Jiří Kostelník, 14.3.2010)
» Součástí dobré zprávy evangelia je to, že se Pán Ježíš Kristus vrátí pro svoji církev. Těšíme se na jeho návrat?

 
Píšu vám mládenci … (1J 2:12-14) (Václav Šindler, 7.3.2010)

 
Církev ve světě (nikoliv svět v církvi) (Jiří Kostelník, 21.2.2010)
» Kázání o šíření evangelia ve světě

 
Závažnost evangelia (Jiří Kostelník, 14.2.2010)

 
Široká a úzká cesta (Tim Warren, 7.2.2010)

 
Kázání o penězích, sborech a služebnících evangelia(Jiří Kostelník, 24.1.2010)
» Kázání u příležitosti rozhodnutí našeho sboru zříci se státních dotací na platy duchovních)

 
Běžíme k cíli (Jiří Kostelník, 3.1.2010)
» Život křesťana je zvláštní běh