Kázání 2013

 
Předvánoční kázání (Dan Škrobák, 22.12.2013)
» O setkání s Ježíšem

 
Pravá Boží vůle (Jiří Kostelník, 15.12.2013)
» Z čeho stavíme svůj život?

 
Osvobození z otroctví (Václav Šindler, 8.12.2013)
» Osvobození z otroctví

 
Životy věřících jsou různé (Lumír Folwarczny, 1.12.2013)
» Životy věřících jsou různé

 
Láska k bližnímu (Josef Žárský, 24.11.2013)
» Láska k Bohu souvisí s láskou k bližnímu

 
Naplnění Duchem Svatým (Jiří Kostelník, 17.11.2013)
»Naplnění Duchem Svatým

 
Služba v každodenním životě (Pavel Mička, 10.11.2013)
»Služba v každodenním životě

 
Poslání svědků II (Jiří Kostelník, 3.11.2013)
»Naše poslání je být Kristovými svědky

 
Poslání svědků (Jiří Kostelník, 27.10.2013)
» Naše poslání je být Kristovými svědky

 
Pánův příchod – Církev v poslední době (Jiří Kostelník, 13.10.2013)
» o církvi v poslední době

 
Evangelium přináší rozdělení (Jiří Kostelník, 29.9.2013)
» Evangelium přináší rozdělení

 
Pánův příchod – Láska k pravdě (Jiří Kostelník, 15.9.2013)
» O lásce k pravdě

 
Pánův příchod – vytrvej v dobrém jednání (Jiří Kostelník, 18.8.2013)
» Jde o věčnost

 
Život ve světle (Václav Šindler, 11.8.2013)
» Život ve světle

 
Pánův příchod – Alfa i Omega (Jiří Kostelník, 4.8.2013)
» Boží soud dává našemu nynějšímu životu smysl

 
Pánův Příchod – Ochota trpět (Jiří kostelník, 28.7.2013)
» Ochota trpět je jediný předpoklad pro to, abychom dnes i v budoucnu obstáli

 
O Jošafatovi a bojích života (Dan Škrobák, 21.7.2013)
» O Jošafatovi a bojích života

 
O Jobovi a zbožnosti (Jiří Kostelník, 7.7.2013)
» O Jobovi a zbožnosti

 
O uzdravení a víře (Pavel Mička, 23.6.2013)
» O uzdravení a víře

 
Nový život je život v Kristu (Josef Žárský, 16.6.2013)
» Nový život je život v Kristu

 
Žijeme mezi dvěma Kristovými příchody (Jiří Kostelník, 2.6.2013)
» Naše úsilí vychází z naděje Jeho návratu

 
Jsme Jeho dílo (Jiří Kostelník, 26.5.2013)
» Pokračování Milost odstraňuje chloubu

 
Milost odstraňuje chloubu (Jiří Kostelník, 12.5.2013)
» Milost odstraňuje veškerou naši chloubu

 
Víra je odpočinutí od vlastních skutků (Jiří Kostelník, 5.5.2013)
» Žalm 49

 
O odpuštění (Václav Šindler, 21.4.2013)
» O odpuštění

 
Boží dar 2 (Jiří Kostelník, 14.4.2013)
» Žijeme z víry?

 
Boží dar 1 (Jiří Kostelník, 7.4.2013)
» Setkání Ježíše se samařskou ženou – o Duchu Svatém

 
Oslava Krista (Jiří Kostelník, 31.3.2013)
» Velikonoční kázání

 
O hříchu a malomocenství (Dan Škrobák, 24.3.2013)
» Hřích je jako malomocenství

 
O misii a podobenstvích (Petr Raus, 17.3.2013)
» O misii a podobenstvích

 
Nic nás nemůže vytrhnout z Boží ruky (Václav Šindler, 3.3.2013)
» Nic nás nemůže vytrhnout z Boží ruky

 
Dvě brány (Jiří Kostelník, 24.2.2012)
» O dvou branách a dvou cestách

 
Modlitební boj (Jiří Kostelník, 3.2.2013)
» Modlitební boj je námáhavá práce

 
V Jeho jménu (Jiří Kostelník, 27.1.2013)
» V Jeho jménu

 
Bratrská láska (Václav Šindler, 13.1.2013)
» O bratrství a společenství

 
O mamonu (Jiří Kostelník, 6.1.2013)
» Pokračování Závažnosti Bible