Kázání 2014

Prosinec 2014

Na cestě nového života (Jiří Kostelník, 28.12.2014)
» Téma učednictví (6)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

… a na zemi pokoj … (Václav Šindler, 21.12.2014)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Křtěte je (Jiří Kostelník, 14.12.2014)
» Téma učednictví (5)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Učiteli (Jiří Kostelník, 8.12.2014)
» Téma učednictví (4)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Na hoře v Galileji (Jiří Kostelník, 30.11.2014)
» Téma učednictví (3)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Říjen 2014

O pošetilosti (Josef Žárský, 26.10.2014)
» Na přikladu podobenství o deseti družičkách
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Co je to pokora před Bohem? (Dan Škrobák, 12.10.2014)
» List Jakubův 4:6
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Září 2014

O svatosti (Jiří Kostelník, 7.9.2014)
» Jak být odděleným pro Boha v tomto světě
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Srpen 2014

O lásce dle knihy Píseň Písní (Dan Škrobák, 31.8.2014)
» Jak popisoval lásku nejmoudřejší člověk
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O rodině, kterou Bůh dal každému z nás (Jiří Kostelník, 24.8.2014)
» A o věčném dědictví
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O vnímání smrti, pronásledování, odpouštěni, očekávání Krista
(Václav Šindler, 10.8.2014)
» A o mnohém jiném 🙂
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Boží pokoj a všední starosti (Dan Škrobák, 3.8.2014)
» Z listu Filipským
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červenec 2014

Skutečný pokoj pramení ze smíření s Bohem (Jiří Kostelník, 27.7.2014)
» Jaký pokoj je skutečný a jaký falešný?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Bůh je moudrost (Josef Žárský, 20.7.2014)
» Boží moudrost je nekonečná a dokonalá
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Vzpomeň si, že jsi byl otrokem v egyptské zemi (Jiří Kostelník, 13.7.2014)
» Protože jsme sami zakusili otroctví hříchu, je naší povinností přinášet svobodu zotročeným.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Povzbuzujte se a napomínejte se (Dan Škrobák, 6.7.2014)
» Povzbuzujte se a napomínejte se
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červen 2014

Šema Jisrael (Jiří Kostelník, 29.6.2014)
» Opakuj si a připomínej …
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O pravém světle (Jiří Kostelník, 22.6.2014)
» Světlo, které osvěcuje každého člověka
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Proč existuji bohatí a chudí? (Jiří Kostelník, 1.6.2014)
» A není to, mimochodem, nespravedlivé? Lukáš 12
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Květen 2014

Příběh o dvou synech (Dan Škrobák, 25.5.2014)
» Podobenství o marnotratném synu. Lukáš 15
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Horlivá láska (Jiří Kostelník, 18.5.2014)
» Odkud pochází?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Mravnost tohoto světa (Josef Žárský, 11.5.2014)
» Jé dnešní svět horší nebo lepší nebo stejný jako minulý?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Had v pustině a Syn člověka (Václav Šindler, 4.5.2014)
» Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka. Jan 3:14
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Duben 2014

Jdi a už nehřeš (Pavel Škrobák, 27.4.2014)
» O ženě, přistižené při cizoložství. Jan 8:1–11
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O velikonocích (Dan Škrobák, 20.4.2014)
» O velikonocích
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Životní role (Pavel Mička, 13.4.2014)
» Životní role
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Víra přemáhá svět (Jiří Kostelník, 6.4.2014)
» Jak přemáhá víra svět?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Březen 2014

O evangelizaci (Dan Drápal, 30.3.2014)
» O evangelizaci
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Boží svrchovanost (Jiří Kostelník, 9.3.2014)
» O Boží svrchovanosti
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Pokora před Bohem (Werner Drotleff, 2.3.2014)
» O pokoře před Bohem
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Únor 2014

Hledání Božího království (Václav Šindler, 23.2.2014)
» Boží království je jako poklad…
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O zákonictví (Jiří Kostelník, 16.2.2014)
» O zákonictví a zákonících
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O bezzákonnosti (Jiří Kostelník, 9.2.2014)
» O bezzákonnosti
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu 2 (Dan Škrobák, 2.2.2014)
» Co to znamená prakticky?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Leden 2014

Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu (Jiří Kostelník, 26.1.2014)
» Příběh z knihy Jozue (24;1-28)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Spravedlivý život je pravý cíl (Jiří Kostelník, 19.1.2014)
» Spravedlivý život je pravý cíl
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

O Lotovi a životních rozhodnutích (Václav Šindler, 5.1.2014)
» O Lotovi a životních rozhodnutích
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Rolovat nahoru