Kázání 2014

 
Na cestě nového života (Jiří Kostelník, 28.12.2014)
» Téma učednictví (6)

 
… a na zemi pokoj … (Václav Šindler, 21.12.2014)

 
Křtěte je (Jiří Kostelník, 14.12.2014)
» Téma učednictví (5)

 
Učiteli (Jiří Kostelník, 8.12.2014)
» Téma učednictví (4)

 
Na hoře v Galileji (Jiří Kostelník, 30.11.2014)
» Téma učednictví (3)

 
O pošetilosti (Josef Žárský, 26.10.2014)
» Na přikladu podobenství o deseti družičkách

 
Co je to pokora před Bohem? (Dan Škrobák, 12.10.2014)
» List Jakubův 4:6

 
O svatosti (Jiří Kostelník, 7.9.2014)
» Jak být odděleným pro Boha v tomto světě

 
O lásce dle knihy Píseň Písní (Dan Škrobák, 31.8.2014)
» Jak popisoval lásku nejmoudřejší člověk

 
O rodině, kterou Bůh dal každému z nás (Jiří Kostelník, 24.8.2014)
» A o věčném dědictví

 
O vnímání smrti, pronásledování, odpouštěni, očekávání Krista
(Václav Šindler, 10.8.2014)
» A o mnohém jiném 🙂

 
Boží pokoj a všední starosti (Dan Škrobák, 3.8.2014)
» Z listu Filipským

 
Skutečný pokoj pramení ze smíření s Bohem (Jiří Kostelník, 27.7.2014)
» Jaký pokoj je skutečný a jaký falešný?

 
Bůh je moudrost (Josef Žárský, 20.7.2014)
» Boží moudrost je nekonečná a dokonalá

 
Vzpomeň si, že jsi byl otrokem v egyptské zemi (Jiří Kostelník, 13.7.2014)
» Protože jsme sami zakusili otroctví hříchu, je naší povinností přinášet svobodu zotročeným.

 
Povzbuzujte se a napomínejte se (Dan Škrobák, 6.7.2014)
» Povzbuzujte se a napomínejte se

 
Šema Jisrael (Jiří Kostelník, 29.6.2014)
» Opakuj si a připomínej …

 
O pravém světle (Jiří Kostelník, 22.6.2014)
» Světlo, které osvěcuje každého člověka

 
Proč existuji bohatí a chudí? (Jiří Kostelník, 1.6.2014)
» A není to, mimochodem, nespravedlivé? Lukáš 12

 
Příběh o dvou synech (Dan Škrobák, 25.5.2014)
» Podobenství o marnotratném synu. Lukáš 15

 
Horlivá láska (Jiří Kostelník, 18.5.2014)
» Odkud pochází?

 
Mravnost tohoto světa (Josef Žárský, 11.5.2014)
» Jé dnešní svět horší nebo lepší nebo stejný jako minulý?

 
Had v pustině a Syn člověka (Václav Šindler, 4.5.2014)
» Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka. Jan 3:14

 
Jdi a už nehřeš (Pavel Škrobák, 27.4.2014)
» O ženě, přistižené při cizoložství. Jan 8:1–11

 
O velikonocích (Dan Škrobák, 20.4.2014)
» O velikonocích

 
Životní role (Pavel Mička, 13.4.2014)
» Životní role

 
Víra přemáhá svět (Jiří Kostelník, 6.4.2014)
» Jak přemáhá víra svět?

 
O evangelizaci (Dan Drápal, 30.3.2014)
» O evangelizaci

 
Boží svrchovanost (Jiří Kostelník, 9.3.2014)
» O Boží svrchovanosti

 
Pokora před Bohem (Werner Drotleff, 2.3.2014)
» O pokoře před Bohem

 
Hledání Božího království (Václav Šindler, 23.2.2014)
» Boží království je jako poklad…

 
O zákonictví (Jiří Kostelník, 16.2.2014)
» O zákonictví a zákonících

 
O bezzákonnosti (Jiří Kostelník, 9.2.2014)
» O bezzákonnosti

 
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu 2 (Dan Škrobák, 2.2.2014)
» Co to znamená prakticky?

 
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu (Jiří Kostelník, 26.1.2014)
» Příběh z knihy Jozue (24;1-28)

 
Spravedlivý život je pravý cíl (Jiří Kostelník, 19.1.2014)
» Spravedlivý život je pravý cíl

 
O Lotovi a životních rozhodnutích (Václav Šindler, 5.1.2014)
» O Lotovi a životních rozhodnutích