Prosinec 2019

Jiří Kostelník

29.12.2019

Tři roky s Ježíšem (05) – Mládí (Lukáš 2:41-52)

» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků.

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

22.12.2019

Ježíšovo narození podle Lukáše

» Texty o Ježíšově narození jsou velmi vypovídající.

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

15.12.2019

Ježíšovo narození podle Matouše

» Texty o Ježíšově narození jsou velmi vypovídající.

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

8.12.2019

Tři roky s Ježíšem (04) – Všechno opustili a šli za ním (Matouš 4:18-22, Lukáš 5:1-11)

» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě.

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Listopad 2019

Jiří Kostelník

17.11.2019

Tři roky s Ježíšem (03) – Pojď a následuj mě (Jan 1:43-51, Matouš 9:9-13)

» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě.

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Daniel Škrobák

3.11.2019

Milostivý Bůh

» Kázání na text ze Sofonjáše 3:17

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Říjen 2019

Jiří Kostelník

20.10.2019

Tři roky s Ježíšem (02) – V domě farizeje (Lukáš 11:37-46)

» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě.

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Září 2019

Daniel Škrobák

29.9.2019

Nádoba se v hrnčířově ruce pokazila …

» Kázání na text z Jeremjáše 18. kapitoly

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Martin Moldan

22.9.2019

Schopnost církve se obnovovat

» Shodou okolností zaznělo toto kázání při 20-letém výročí našeho sboru

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Josef Žárský

15.9.2019

O utrpení věřících

» A některé příklady z Bible

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

8.9.2019

Tři roky s Ježíšem (01) – První setkání (Lukáš 11:37-46)

» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě.

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

1.9.2019

Boží království (14) – Rozmach

» Série kázání o Božím království –  Podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu (Matouš 13:31-33)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Srpen 2019

Jiří Kostelník

11.8.2019

Boží království (13) – Úroda

» Série kázání o Božím království –  Podobenství o plevelu v poli (Matouš 13:24-30,34-43)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červenec 2019

pavel

Pavel Mička

14.7.2019

Odpuštění je spojeno se zapomínáním

» Volně navazuje na kázání ze 30.6.2019

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Josef Žárský

7.7.2019

Podobenství o hřivnách

» Kázání na text z Lukášova evangelia 19:12-27

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Červen 2019

Daniel Škrobák

30.6.2019

Sedmdesátkrát sedmkrát

» Povzbuzení k odpouštění + krásná píseň na závěr

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jaromír Bílý

9.6.2019

Letnice

» Naplnění Duchem svatým

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

David Chlebus

2.6.2019

Úplný rodič

» Kázání ze sborové návštěvy sboru Apoštolské církve z Opavy (Lifenet.cz)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Květen 2019

Jiří Kostelník

26.5.2019

Boží království (11) – Poklad v hliněném poli

» Série kázání o Božím království –  Podobenství o království (Matouš 13:44)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Radek Smetana

5.5.2019

Prorocký charakter zázraků

» Kázání navazuje na sborové duchovní soustředění na téma: apologetika

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Duben 2019

Jiří Kostelník

28.4.2019

Boží království (10) – Občané Kristova království 8

» Série kázání o Božím království –  „Ne každý, kdo mi říká: ,Pane, Pane‘, vejde do království Nebes“ (Matouš 7:1–29)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

21.4.2019

Vzkříšení a exodus

» Kázáními v postním období se povzbuzujeme k lepšímu následování Ježíše Krista

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Tereza Kostelníková

21.4.2019

Věnováno blízkým

» Poetická připomínka Ježíšova díla a významu

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

14.4.2019

Věčný užitek z pravého půstu

» Kázáními v postním období se povzbuzujeme k lepšímu následování Ježíše Krista

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Pavel Mička

7.4.2019

Povzbuzení v postním období

» Kázáními v postním období se povzbuzujeme k lepšímu následování Ježíše Krista

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Březen 2019

Josef Žárský

31.3.2019

O Boží bázni

» Kázáními v postním období se povzbuzujeme k lepšímu následování Ježíše Krista

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Václav Šindler

24.3.2019

Zazdívej trhliny

» Úvod k postnímu období z Iz 58. kapitoly

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

10.3.2019

Boží království (09) – Občané Kristova království 7

» Série kázání o Božím království –  „Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost“ (Matouš 6:19–34)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Daniel Škrobák

3.3.2019

Povzbuzení k praktické lásce

» Mt 7:12 „Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.“

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Únor 2019

Jiří Kostelník

17.2.2019

Boží království (07) – Občané Kristova království 5

» Série kázání o Božím království – přikázání „Oko za oko a zub za zub“ (Matouš 5:38–48)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

10.2.2019

Boží království (06) – Občané Kristova království 4

» Série kázání o Božím království – přikázání „Nebudeš křivě přísahat“ (Matouš 5:33–37)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Jiří Kostelník

3.2.2019

Boží království (05) – Občané Kristova království 3

» Série kázání o Božím království – přikázání „Nezcizoložíš“ (Matouš 5:27–32)

play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Leden 2019

Jiří Kostelník

27.1.2019

Boží království (04) – Občané Kristova království 2

» Série kázání o Božím království – přikázání „Nezavraždíš“ (Matouš 5:21–26)
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off