20190210

jk2021x
Jiří Kostelník
10.2.2019   
Boží království (06) – Občané Kristova království 4
» Série kázání o Božím království – přikázání Nebudeš křivě přísahat (Matouš 5:33–37) «