20190901

jk2021x
Jiří Kostelník
1.9.2019   
Boží království (14) – Rozmach
» Série kázání o Božím království – Podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu (Matouš 13:31-33) «