20190908

jk2021x
Jiří Kostelník
8.9.2019   
Tři roky s Ježíšem (01) – První setkání (Lukáš 11:37-46)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «