20191020

Říjen

jk2021x
Jiří Kostelník
20.10.2019   
Tři roky s Ježíšem (02) – V domě farizeje (Lukáš 11:37-46)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «