Jiří Kostelník
Jiří Kostelník
8.12.2019   
Tři roky s Ježíšem (04) – Všechno opustili a šli za ním (Matouš 4:18-22, Lukáš 5:1-11)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «
00:00
00:00
  • kazani_nazev 00:00