20191229

Prosinec

jk2021x
Jiří Kostelník
29.12.2019   
Tři roky s Ježíšem (05) – Mládí (Lukáš 2:41-52)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků «