Kázání 2019

Prosinec

jk2021x
Jiří Kostelník
29.12.2019   
Tři roky s Ježíšem (05) – Mládí (Lukáš 2:41-52)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků «

jk2021x
Jiří Kostelník
22.12.2019   
Ježíšovo narození podle Lukáše
» Texty o Ježíšově narození jsou velmi vypovídající «

jk2021x
Jiří Kostelník
15.12.2019   
Ježíšovo narození podle Matouše
» Texty o Ježíšově narození jsou velmi vypovídající «

jk2021x
Jiří Kostelník
8.12.2019   
Tři roky s Ježíšem (04) – Všechno opustili a šli za ním (Matouš 4:18-22, Lukáš 5:1-11)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «

Listopad

jk2021x
Jiří Kostelník
17.11.2019   
Tři roky s Ježíšem (03) – Pojď a následuj mě (Jan 1:43-51, Matouš 9:9-13)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «

Daniel Škrobák
3.11.2019   
Milostivý Bůh
» Kázání na text ze Sofonjáše 3:17 «

Říjen

jk2021x
Jiří Kostelník
20.10.2019   
Tři roky s Ježíšem (02) – V domě farizeje (Lukáš 11:37-46)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «

Září

Daniel Škrobák
29.9.2019   
Nádoba se v hrnčířově ruce pokazila
» Kázání na text z Jeremjáše 18. kapitoly «

Martin Moldan
22.9.2019   
Schopnost církve se obnovovat
» Shodou okolností zaznělo toto kázání při 20-letém výročí našeho sboru «

Josef Žárský
Josef Žárský
15.9.2019   
O utrpení věřících
» A některé příklady z Bible «

jk2021x
Jiří Kostelník
8.9.2019   
Tři roky s Ježíšem (01) – První setkání (Lukáš 11:37-46)
» Příležitost sledovat Ježíše očima Jeho učedníků na jejich tříleté společné cestě «

jk2021x
Jiří Kostelník
1.9.2019   
Boží království (14) – Rozmach
» Série kázání o Božím království – Podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu (Matouš 13:31-33) «

Srpen

jk2021x
Jiří Kostelník
11.8.2019   
Boží království (13) – Úroda
» Série kázání o Božím království – Podobenství o plevelu v poli (Matouš 13:24-30,34-43) «

Červenec

pavelm
Pavel Mička
14.7.2019   
Odpuštění je spojeno se zapomínáním
» Volně navazuje na kázání ze 30.6.2019 «

Josef Žárský
Josef Žárský
7.7.2019   
Podobenství o hřivnách
» Kázání na text z Lukášova evangelia 19:12-27 «

Červen

Daniel Škrobák
30.6.2019   
Sedmdesátkrát sedmkrát
» Povzbuzení k odpouštění + krásná píseň na závěr «

Jaromír Bílý
9.6.2019   
Letnice
» Naplnění Duchem svatým «

David Chlebus
2.6.2019   
Úplný rodič
» David Chlebus je kazatelem sboru Apoštolské církve v Opavě «

Květen

jk2021x
Jiří Kostelník
26.5.2019   
Boží království (11) – Poklad v hliněném poli
» Série kázání o Božím království – Podobenství o království (Matouš 13:44) «

Radek Smetana
5.5.2019   
Prorocký charakter zázraků
» Kázání navazuje na sborové duchovní soustředění na téma: apologetika «

Duben

jk2021x
Jiří Kostelník
28.4.2019   
Boží království (10) – Občané Kristova království 8
» Série kázání o Božím království – Ne každý, kdo mi říká: ,Pane, Pane‘, vejde do království Nebes (Matouš 7:1-29) «

Tereza Kostelníková
21.4.2019   
Věnováno blízkým
» Poetická připomínka Ježíšova díla a významu «

jk2021x
Jiří Kostelník
21.4.2019   
Vzkříšení a exodus
» Kázáními v postním období se povzbuzujeme k lepšímu následování Ježíše Krista «

jk2021x
Jiří Kostelník
14.4.2019   
Věčný užitek z pravého půstu
» Kázáními v postním období se povzbuzujeme k lepšímu následování Ježíše Krista «

pavelm
Pavel Mička
7.4.2019   
Povzbuzení v postním období
» Povzbuzení v postním období – k lepšímu následování Ježíše Krista «

Březen

Josef Žárský
Josef Žárský
31.3.2019   
O Boží bázni
» Povzbuzení v postním období – k lepšímu následování Ježíše Krista «

MINOLTA DIGITAL CAMERA
Václav Šindler
24.3.2019   
Zazdívej trhliny
» Úvod k postnímu období z Iz 58. kapitoly «

jk2021x
Jiří Kostelník
10.3.2019   
Boží království (09) – Občané Kristova království 7
» Série kázání o Božím království – Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost (Matouš 6:19–34) «

Daniel Škrobák
3.3.2019   
Povzbuzení k praktické lásce
» Mt 7:12 Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci «

Únor

jk2021x
Jiří Kostelník
17.2.2019   
Boží království (07) – Občané Kristova království 5
» Série kázání o Božím království – přikázání Oko za oko a zub za zub (Matouš 5:38–48) «

jk2021x
Jiří Kostelník
10.2.2019   
Boží království (06) – Občané Kristova království 4
» Série kázání o Božím království – přikázání Nebudeš křivě přísahat (Matouš 5:33–37) «

jk2021x
Jiří Kostelník
3.2.2019   
Boží království (05) – Občané Kristova království 3
» Série kázání o Božím království – přikázání Nezcizoložíš (Matouš 5:27–32) «

Leden

jk2021x
Jiří Kostelník
27.1.2019   
Boží království (04) – Občané Kristova království 2
» Série kázání o Božím království – přikázání Nezavraždíš (Matouš 5:21–26) «