Život pod milostí

„Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“(Římanům 6:14) Tento verš z epištoly Římanům (6:14) vyjadřuje jednu z největších pravd evangelia a křesťanského života vůbec. Ale

Číst celý článek »

Duch svatý

„Bůh vyslal ducha svého Syna do našich srdcí“(Galatským 4:6)Jako letniční si uvědomujeme důležitost křtu v Duchu svatém. Víme, že bez Něj nelze žít plný křesťanský život.

Číst celý článek »