Věnováno těm, kdo milovali Krista

Věnováno těm, kdo milovali Krista Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost … snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! (Zjevení Janovo 2:2-5) Tato slova jsou věnována těm, kdo na počátku zahlédli Krista, […]

O zbytcích Bohu věrných lidí, kteří zůstali po pobělohorském zpustošení české církve

O zbytcích Bohu věrných lidí, kteří zůstali po pobělohorském zpustošení české církve Pobělohorská doba v duchu rekatolizace (nazývané také protireformace nebo katolická reformace, což byl nový název pro dříve nechvalně známou inkvizici) byla velmi těžkým a dlouhým obdobím pronásledování věřících, kteří v naší zemi původně vzešli z České a pak i protestantské reformace, a kteří tehdy tvořili velmi […]