Věnováno těm, kdo milovali Krista

Věnováno těm, kdo milovali Krista Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost … snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! (Zjevení Janovo 2:2-5) Tato slova jsou věnována těm, kdo na počátku zahlédli Krista, […]

O zbytcích Bohu věrných lidí, kteří zůstali po pobělohorském zpustošení české církve

O zbytcích Bohu věrných lidí, kteří zůstali po pobělohorském zpustošení české církve Pobělohorská doba v duchu rekatolizace (nazývané také protireformace nebo katolická reformace, což byl nový název pro dříve nechvalně známou inkvizici) byla velmi těžkým a dlouhým obdobím pronásledování věřících, kteří v naší zemi původně vzešli z České a pak i protestantské reformace, a kteří tehdy tvořili velmi […]

Děti na cestě

Děti na cestě Dostal jsem skutečně obtížné zadání, napsat teologický článek adresovaný věřícím rodičům o tom, jak vést děti za Kristem a také povzbudit rodiče, kterým se to nepodařilo. Znamená to, dotknout se velmi citlivé oblasti. Díky Bohu, Písmo má odpovědi, které pomáhají rodičům vkládat dětem do života víru. A má také odpovědi, které pomáhají […]

Má se křesťan angažovat v politickém protestu?

Má se křesťan angažovat v politickém protestu? Má se křesťan zapojovat do politických protestů? Je moudré, aby prezentoval své politické názory? Sám pro sebe nemám jednoduchou odpověď. Raději bych chtěl přispět myšlenkou, která je pro mě hlavní součástí hledání odpovědi na obě otázky. Naše teologické důrazy nám často brání vidět, že samo novozákonní evangelium má […]

Naše cesta k finanční nezávislosti

Naše cesta k finanční nezávislosti Před devíti lety jsme se jako sbor rozhodli udělat krok víry a opustili jsme praxi přijímání peněz od státu a vrátili se k biblickým principům zabezpečení životaschopnosti sboru. Od ledna roku 2010 náš sbor funguje bez státních dotací na platy duchovních a peněz z restitucí. Nemáme zahraniční podporu, mecenáše, nevyvíjíme ziskovou činnost. […]

Muž není žena

Muž není žena Před třiceti lety byste si přečetli název článku a řekli: „Co to je za hloupost?“ Ale dnes to může vypadat jako název seriózního článku do diskuse o genderové problematice. A za dalších deset let možná nebude mít nikdo odvahu článek s tímto názvem vytisknout. Nacházíme se ve skutečně divné době, kdy lidé mají […]

Život pod milostí

Život pod milostí „Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“(Římanům 6:14) Tento verš z epištoly Římanům (6:14) vyjadřuje jednu z největších pravd evangelia a křesťanského života vůbec. Ale patří také mezi často nepochopené a zneužívané výroky Písma. Pojďme hledat v Bibli, co skutečně znamená žít pod milostí. Možná jste se už setkali s tím, že Zákon a milost slouží někdy křesťanům […]

Zpověď letničního křesťana

Zpověď letničního křesťana Dovolím si začít trochu osobně. Narodil jsem se do prostředí, kde na mě letniční způsob zbožnosti dýchal s celou samozřejmostí na každém kroku. Ve sboru, který v 60. letech 20. století měl určitou míru svobody, bylo běžné vidět různé projevy duchovních darů, prorokování, výklad jazyků, dokonce kázání bylo ponecháno na tom, jak […]

Duch svatý

Duch svatý „Bůh vyslal ducha svého Syna do našich srdcí“ (Galatským 4:6) Jako letniční si uvědomujeme důležitost křtu v Duchu svatém. Víme, že bez Něj nelze žít plný křesťanský život. Máme mnohá svědectví o tom, jak Duch svatý působí. Uvědomujeme si nezastupitelnou úlohu charismat. Naplnění Duchem svatým chápeme jako zmocnění ke službě. Také zvěstování evangelia máme spojeno […]

Život v reálné církvi

Život v reálné církvi Každý zbožný člověk se čas od času vyrovnává se stavem církve (od křesťanstva obecně, přes vlastní denominaci, až ke sboru, v němž žije).  Ne vždy si lidé umí poradit s rozdílem mezi ideálem a reálnou církví, kterou mají před očima, což může podlamovat jejich víru. Existuje však vcelku utěšená odpověď. Když vidíme obráceného […]