Děti na cestě

Dostal jsem skutečně obtížné zadání, napsat teologický článek adresovaný věřícím rodičům o tom, jak vést děti za Kristem a také povzbudit rodiče, kterým se to nepodařilo. Znamená to, dotknout se velmi citlivé oblasti, a to si dobře uvědomuji. Díky Bohu, Písmo má odpovědi, které pomáhají rodičům vkládat dětem do života víru. A má také odpovědi, […]

Koronavirus a matematika

O koronaviru sledujeme zprávy, čteme články, sledujeme sociální sítě a vedeme nekonečně debaty. Koronavirus je všude kolem nás. Proto je tento článek s mým přemýšlením nošením dříví do lesa, nicméně pokud máte čas (nyní ho máme dostatek) a chuť, začtěte se. Baví mě matematika a z veřejně dostupných informací jsem pro sebe poskládal nesmírně zajímavou […]

Věnováno těm, kdo milovali Krista

Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost … snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! (Zjevení Janovo 2:2-5) Tato slova jsou věnována těm, kdo na počátku zahlédli Krista, láska je uvedla do pohybu, […]

Má se křesťan angažovat v politickém protestu?

Má se křesťan zapojovat do politických protestů? Je moudré, aby prezentoval své politické názory? Sám pro sebe nemám jednoduchou odpověď. Raději bych chtěl přispět myšlenkou, která je pro mě hlavní součástí hledání odpovědi na obě otázky. Naše teologické důrazy nám často brání vidět, že samo novozákonní evangelium má ohromný politický rozměr a náboj. Pokud je […]

Naše cesta k finanční nezávislosti

Před devíti lety jsme se jako sbor rozhodli udělat krok víry a opustili jsme praxi přijímání peněz od státu a vrátili se k biblickým principům zabezpečení životaschopnosti sboru. Od ledna roku 2010 náš sbor funguje bez státních dotací na platy duchovních a peněz z restitucí. Nemáme zahraniční podporu, mecenáše, nevyvíjíme ziskovou činnost. Veškeré finanční prostředky, kterými disponujeme, […]

Muž není žena

Před třiceti lety byste si přečetli název článku a řekli: „Co to je za hloupost?“ Ale dnes to může vypadat jako název seriózního článku do diskuse o genderové problematice. A za dalších deset let možná nebude mít nikdo odvahu článek s tímto názvem vytisknout. Nacházíme se ve skutečně divné době, kdy lidé mají za úkol přestat […]

Život pod milostí

„Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“(Římanům 6:14) Tento verš z epištoly Římanům (6:14) vyjadřuje jednu z největších pravd evangelia a křesťanského života vůbec. Ale patří také mezi často nepochopené a zneužívané výroky Písma. Pojďme hledat v Bibli, co skutečně znamená žít pod milostí. Možná jste se už setkali s tím, že Zákon a milost slouží někdy křesťanům jako přihrádky, do […]

Zpověď letničního křesťana

Dovolím si začít trochu osobně. Narodil jsem se do prostředí, kde na mě letniční způsob zbožnosti dýchal s celou samozřejmostí na každém kroku. Ve sboru, který v 60. letech 20. století měl určitou míru svobody, bylo běžné vidět různé projevy duchovních darů, prorokování, výklad jazyků, dokonce kázání bylo ponecháno na tom, jak Duch v danou […]

Duch svatý

„Bůh vyslal ducha svého Syna do našich srdcí“ (Galatským 4:6) Jako letniční si uvědomujeme důležitost křtu v Duchu svatém. Víme, že bez Něj nelze žít plný křesťanský život. Máme mnohá svědectví o tom, jak Duch svatý působí. Uvědomujeme si nezastupitelnou úlohu charismat. Naplnění Duchem svatým chápeme jako zmocnění ke službě. Také zvěstování evangelia máme spojeno s potvrzujícími projevy […]

Život v reálné církvi

Každý zbožný člověk se čas od času vyrovnává se stavem církve (od křesťanstva obecně, přes vlastní denominaci, až ke sboru, v němž žije).  Ne vždy si lidé umí poradit s rozdílem mezi ideálem a reálnou církví, kterou mají před očima, což může podlamovat jejich víru. Existuje však vcelku utěšená odpověď. Když vidíme obráceného hříšníka, který kráčí cestou […]